Богино үстэй хиймэл үс

  • Short hair wig

    Богино үстэй хиймэл үс

    Өндөр зэрэглэлийн үс нь нам өргөргийн газраас гаралтай бөгөөд янз бүрийн хүмүүсийн үсийг толгойн дагуу машинаар боловсруулж, эдийн засгийн хувьд хамгийн их унаж 6 градус хүрдэг.