Сормуусны будаг

  • Mascara

    Сормуусны будаг

    Сормуусны язгуураас өөрийгөө хүчээр авахыг хүсч, сормуусны хавчаарыг сормуусны үндэст бэхэлсэний дараа дахин дээшээ зөөлөн бөхийж, 3 хэсэгтэй хуваагдаж, ихэвчлэн сормуусны сүүлтэй илүү ойр байж, илүү хөнгөнөөр хичээллээрэй. өөрөөр.