Нүүр цэвэрлэгч

  • Face cleanser

    Нүүр цэвэрлэгч

    Амин хүчил нүүр цэвэрлэгч нь нүүр арчилгааны олон янзын найрлагатай, нүүрний арьсыг үр дүнтэй цэвэрлэж, арьсны байдлыг сайжруулж, хүмүүсийн талархлыг хүлээдэг.